Moju tvorbu nájdete aj v niekoľkých predajniach

Predajňa vPRIESTORe

Klemensova, Bratislava

webstránka