Moju tvorbu nájdete aj v niekoľkých predajniach

Predajňa vPRIESTORe

Klemensova, Bratislava

webstránka

Oné dizajn

Mierové Námestie, Trenčín

webstránka, instagram