Moju tvorbu nájdete aj v niekoľkých predajniach

Predajňa vPRIESTORe

Klemensova, Bratislava

webstránka

Predajňa Slavianka

Hlavná 21, Košice

facebook, mapy

Predajňa Pokrok

Bory Mall, Bratislava

webstránka